Jste zde

44.1 Síť Internet (studijní text)

Síť Internet je celosvětový (globální) systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých jednotlivé počítače mezi sebou komunikují pomocí předem stanovených standardů (tzv. protokoly).

Internet je decentralizovaná síť, to znamená, že nemá žádné hlavní centrum, pouze je propojena přes velké množství síťových uzlů. Při výpadku jednoho či více uzlů, jsou další uzly schopny zachovat plynulý síťový provoz.

Historie Internetu

 • myšlenky o vybudování decentralizované počítačové sítě se objevují v 60. letech 20. století v USA
 • první funkční experimentální síť podobná dnešnímu internetu byla spuštěna v roce 1969 (nesla název ARPANET)
 • během následujících let se ARPANET rozvíjí a postupně přechází z vojenské oblasti do vědecké a univerzitní, a poté do komerční sféry
 • v roce 1987 se poprvé objevuje pojem INTERNET
 • v roce 1991 se zavádí služba WWW - World Wide Web (systém webových stránek)
 • v roce 1992 se poprvé připojuje ČR k sítí Internet (na ČVUT v Praze)
 • v roce 1993 se objevuje první webový prohlížeč (Mosaic)
 • v roce 1996 založen Seznam.cz (nejúspěšnější webový portál v ČR)
 • v roce 1998 založena společnost Google

Základní služby Internetu

Služeb, které nabízí Internet je mnoho, nejpopulárnějšími službami jsou WWW a E-mail. Velmi často však dochází ke spojování pojmů WWW a Internet v jeden, ale služba WWW je pouze jedna ze služeb nabízených sítí Internet.

World Wide Web (WWW)

 • nejpoužívanější služba Internetu
 • systém webových stránek propojených hypertextovými odkazy prohlížených pomocí webového prohlížeče
 • běžně se používá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nebo zabezpečený HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
 • nejpoužívanější webové prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari

Elektronická pošta (E-mail)

 • služba umožňující posílání textových zpráv s přílohami
 • pro odesílání se používá protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a pro příjem zpráv protokoly POP3 (Post Office Protocol) nebo novější IMAP (Internet Message Access Protocol)

Instant Messaging (IM)

 • služba umožňující přímou (živou) komunikace s ostatními uživateli internetu (chatování)
 • na rozdíl od e-mailu jsou zprávy odesílány a přijímány v reálném čase
 • protokoly se většinou jmenuje podle programů (ICQ, IRC, AIM, Jabber,...)

Voice over Internet Protocol (VoIP)

 • služba poskytující přenos digitalizovaného hlasu pomocí sítě Internet (telefonování přes internet)
 • nejznámější poskytovatelem této služby je program Skype

Cloud Computing (Cloud)

 • služba umožňující přístup k uživatelským souborům, programům a zařízením přes síť Internet
 • uživatel se připojuje k serveru pomocí webového prohlížeče nebo pomocí speciálního programu
 • nejznámější jsou služby: Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple iCloud, Dropbox.

File Transfer Protocol (FTP)

 • služba umožňující přenos souborů v síti Internet (sdílení dat, správa webových stránek)
 • je velmi často zneužívána pro nahravání (tzv. upload) nelegálních kopií hudby, videa, atd.

Domain Name System (DNS)

 • služba poskytující překlad názvu domény (např. www.seznam.cz) na správnou IP adresu cílového serveru s uloženými webovými stránkami

Vzdálený přístup

 • služba umožňující se připojit na dálku do jiného počítače (práce - doma)

Sociální sítě (Social Network)

 • celá řada sítí sdružujících uživatele se stejnými zájmy a umožňující sdílení různých informací, fotografií, videí, atd.
 • nejznámější je Facebook, další jsou Twitter, Google+, MySpace, LinkedIn

Způsoby připojení k Internetu

Způsobů, jak se připojit k sítí Internet je celá řada. O připojení se stará tzv. ISP (Internet Service Provider) - poskytovatel internetového připojení. O rychlosti připojení rozhoduje použitá technologie na tzv. "poslední míli" (metalické kabely, optické vlákno či bezdrátová technologie)

Drátové připojení

 • pevná telefonní linka - využívá modem, dříve se používalo vytáčené připojení (dial-up), později ISDN a dnes různé varianty DSL,
 • přípojka kabelové televize - využívá kabelový modem, připojení prostřednictvím rozvodů digitální kabelové televize,
 • lokální sítě - připojení prostřednictví různých firemních, městských nebo školních sítí.

Bezdrátové připojení

 • Wi-Fi - na kratší vzdálenosti, domácnosti, organizace (Wireless Fidelity),
 • mobilní telefonní síť (3G/4G) - na větší vzdálenosti, pomalejší a dražší připojení
 • satelitní síť - pokrytí po celém světě, není moc veřejně přístupné, drahé.

Vyhledávání na Internetu

Pro snadnější vyhledávání na Internetu (vyhledávání informací, atd.) se využívá několik způsobů.

Fulltextové vyhledávání

 • automatický systém, který po zadání klíčových slov nalezne nejčastější výskyty (fulltextové vyhledávání)
 • mezi nejznámější na světě patří: Google, Bing, Yahoo Search.

Katalogové vyhledávání

 • nabízí systém logicky uspořádaných odkazů podle různých kategorií (tento systém je udržován ručně)
 • většina internetových katalogů nabízí i fulltextové vyhledávání
 • mezi nejznámější internetové katalogy u nás patří: Seznam.cz, Centrum.cz.

Encyklopedické vyhledávání

 • nabízí rozsáhlou databázi lidského vědomí, která je přístupná přes internet
 • nejznámější je Wikipedie, dalšími jsou Cojeco, Encyclopedia Britannica