Jste zde

4.1 HTML - řádkové prvky (studijní text)

Pro připomenutí, řádkové prvky nevkládají na konec znak pro konec řádku, tudíž je lze zobrazovat v libovolném množství na jednou řádku.

Řádkové prvky

Řádkových prvků existuje celá řada, ale dnes se používají jen některé (jsou nahrazeny kaskádovými styly).

<STRONG>

 • silné zvýraznění - zvýrazní označenou část textu tučným písmem,
 • párová značka,
 • pokud chcete silně zvýraznit celý blokový prvek (celý nadpis nebo odstavec), nahraďte tuto značku CSS vlastností font-weight.
<p>Normální text <strong>silně zvýrazněný text</strong>.</p>

<EM>

 • zvýraznění - zvýrazní text kurzívou,
 • párová značka,
 • pokud chcete zvýraznit kurzívou celý blokový prvek (celý nadpis nebo odstavec), nahraďte tuto značku CSS vlastností font-style.
<p>Normální text <em>zvýrazněný text kurzívou</em>.</p>

<B>

 • tučné písmo - označení části textu tučným písmem
 • zastaralé, doporučuje se nahradit značkou <strong>
 • párová značka
<p>Normální text <b>tučný text</b>.</p>

<I>

 • písmo kurzíva - označení části textu kurzívou
 • zastaralé, doporučuje se nahradit značkou <em>
 • párová značka
<p>Normální text <i>zvýrazněný text kurzívou</i>.</p>

<SUB>

 • dolní index (subscript) - zmenšení a snížení textu (chemické vzorce)
 • párová značka
<p>Kyselina sírová - H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.</p>

<SUP>

 • horní index (superscript) - zmenšení a zvýšení textu (mocniny)
 • párová značka
<p>Rozloha ČR je 78 866 km<sup>2</sup>.</p>

<SPAN>

 • obálka - zahrnuje libovolnou část textu, obrázků, tabulek
 • má stejné využití jako <div>, jen se řadí mezi řádkové prky
 • párová značka
<p>Text, <span>část odstavce, lze formátovat odděleně</span>.</p>