Jste zde

1.2 HTML - základy syntaxe (cvičení)

Odpovězte na otázky

1. Jaká je správná přípona HTML souborů?

 1. .htm
 2. .www
 3. .html
 4. .web

2. Vyber jediné správné tvrzení.

 1. Nepárová značka má na konci zakončovací značku s lomítkem.
 2. Párová značka se skládá jen z počáteční značky.
 3. Párová značka má počáteční značku a koncovou značku s lomítkem.

3. Vyber jediný správný zápis vnořených značek.

 1. Normální text <b>tučný text, <i>tučný text s kurzívou</i></b>
 2. Normální text <b>tučný text<i></b>, tučný text s kurzívou</i>
 3. Normální text <i>tučný text, </i>tučný text s kurzívou<b></b>

4. Rozlišují se malá a velká písmena při zápisu samotné HTML značky?

 1. Ano
 2. Ne

5. V jakých případech se vždy zobrazí jen jedna mezera?

 1. Pokud je v zápise znak konce řádku.
 2. Pokud je v zápise znak tabulátoru.
 3. Pokud jsou v zápise dvě a více mezer.

6. Vyber jediný správný zápis HTML.

 1. <fontsize="2"color="blue">Modrý text</font>
 2. <font size=2 color=blue>Modrý text</ font>
 3. <font size="2" color="blue">Modrý text</font>