6.2 HTML - vkládání obrázků (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV06.
 • Dále si vytvořte podsložku IMG (pozor na velká písmena).
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv06.zip. (1-6)
 • Ze složky CV05 si zkopírujte soubor index.html.

Úkol č. 2

 • Vložte obrázky do souboru index.html následujícím způsobem:
  • Obrázek Sněžky vložte před nadpis "Vodstvo",
  • Obrázek soutoku Labe a Vltavy vložte před nadpis "Podnebí",
  • Obrázek Prahy vložte před nadpis "Hustota zalidnění",
  • Obrázek Brna vložte před nadpis "Národnostní složení",
  • Obrázek Ostravy vložte před nadpis "Náboženské složení",
  • Obrázek Plzně vložte před nadpis "Seznam deseti...",
 • Pod každý obrázek vložte popis obrázku pomocí odstavce s textem: Obrázek: ....
 • Všem obrázkům nastavte šířku na 500 pixelů.
 • K obrázků nezapomeňte doplnit atributy ALT a TITLE.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.

Použité zdroje

1. Brno. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno-Cathedral_of_St._Peter_and_Paul_1.jpg
2. Praha. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_old_town_square_panorama.jpg
3. Ostrava. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava,_pohled_z_Nov%C3%A9_radnice_2.jpg
4. Plzeň. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plze%C5%88_12.3.2012.jpg
5. Soutok Labe a Vltavy. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Melnik_-_soutok1.jpg
6. Sněžka. [citováno 2013-01-08]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%9Anie%C5%BCka_z_zachodu.jpg