37. Převod objektů na křivky (studijní text)

Každý geometrický tvar můžete kdykoliv převést na křivky a dále jej tvarovat stejně jako obecnou uzavřenou složitou křivkou.

Objekt však tímto okamžikem ztratí informace o svém „původu“ a nebude tedy již možné provést například prodloužení šířky již otočeného obdélníka, symetrickou úpravu hvězdy či jen změnu počtu jejích cípů.

Převod objektů na křivky

Vyberte objekt a na základním panelu klikněte na Tvarování objektů. Poté na alternativním panelu klikněte na tlačítko Převést na křívky (žlutočerné kladívko). Lze též vyvolat přes hlavní nabídku Objekty > Převést na křivky nebo klávesovou zkratkou Ctrl + Q.

alter-tvar

Obr. 1: Alternativní panel Tvarování objektů (tlačítko pro převod na křivky je zcela vpravo).

Po kliknutí na toto tlačítko se změní vzhled koncových bodů vybraného objektu.

prevod-pred

Obr. 2: Změna koncových bodů po převodu na křivky (vlevo před převodem, vpravo po převodu).

Změní se i alternativní panel nástojů pro tvarování tohoto objektu.

prevod-alter

Obr. 3: Alternativní panel Tvarování objektů po převodu na křivky.

Chycením koncových uzlů můžete upravit jeho pozici. Ovlivněné křivky se automaticky přizpůsobují.

Chycením celé křivky můžete přesunout celou křivku. Ovlivněné křivky se automaticky přizpůsobují.

Přidání/odebrání koncových uzlů

Přidáním koncových uzlů rozdělíte jednu celou křivku na další samostatné křivky.

Klikněte na křivku kterou chcete rozdělit a klikněte na 1. tlačítko alternativního panelu (zelené plus). Poté se přidá koncový uzel do středu vybrané křivky. Nyní lze upravovat každou křivku či koncový uzel samostatně (viz výše).

Koncový uzel lze odebrat tak, že příslušný uzel vyberte a klikněte na 2. tlačítko alternativního panelu (červené mínus).

Změna na úsečku či obecnou křivku

Vybranou křivku lze změnit na obecnou křivku nebo rovnou úsečku. K tomu slouží 3. a 4. tlačítko na alternativním panelu. Kliknutím na tlačítko Změnit na křivku (čtvrté v pořadí) se přidají do vybraného úseku (křivky), dva řídící vektory obecné křivky (menší čtverečky).

Nyní lze vybraný úsek (křivku) upravovat jakou obecnou křivku přetažením úseku nebo přetažením řídících vektorů. Práce vyžaduje jistou zručnost a zkušenost.

Hladký a symetrický přechod křivky

Z předchozích obrázků je patrné, že přechody v koncových uzlech jsou ostré. Pokud chcete, aby přechod ve vybraném koncovém uzlu byl hladký (hladce navazoval na sousední křivku), vyberte příslušný uzel a klikněte na tlačítko Hladký v alternativním panelu nástrojů (6. zleva). Ovlivněná křivka změní řídící směrnici (přerušovaná čára) tak, aby přechod byl hladký.

Pokud chcete aby přechod byl navíc hladký a symetrický (směrnice měla stejný směr a velikost), vyberte příslušný koncový uzel a klikněte na tlačítko Symetrický v alternativním panelu nástrojů (5. zleva).