48. Základy počítačové grafiky

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT7roč_48

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: Základy počítačové grafiky

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Základní charakteristika počítačové grafiky (typy, programy, výhody, nevýhody, barevné modely).

Klíčová slova: rastrová grafika, vektorová grafika, prostorová grafika, barevný model, RGB, CMY, HSV, HSL, HSB

Metodické zhodnocení: Žáci charakterizují počítačovou grafiku (typy, programy, výhody, nevýhody, barevné modely).

Ověřeno: 4. 3. 2013 (VII.B)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

48.1 Základy počítačové grafiky (studijní text)

Počítačová grafika se dělí na dvě velké skupiny: 2D počítačovou grafiku a 3D (prostorovou) počítačovou grafiku. 2D grafika se dále dělí na rastrovou (bitmapovou) a vektorovou grafiku.

Rastrová grafika

 • obraz je složen z malých bodů (pixelů), které tvoří výsledný rastrový obraz = rastr
 • každý pixel má definovanou barvu pomocí barevného modelu (viz. dále)
 • příklad: fotografie má rozměry (šířku a výšku) 1600×1200 pixelů = 1,92 milionů pixelů

rastr

Obr. 1: Ukázka rastrové grafiky.

Výhody rastrové grafiky

 • snadné pořízení obrázku (foto, skener)
 • věrné uchování původní scény
 • podpora celé řady programů

Nevýhody rastrové grafiky

 • velké nároky na úložný prostor
 • při zvětšování obrazu dochází ke snížení kvality (zobrazuje se rastr)
 • omezené možnosti úprav obrázku bez snížení kvality (pevně daná šířka a výška)

Vybrané programy pro práci s rastrovou grafikou

 • Placené programy
  • Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, Zoner Photo Studio, ACDSee a další...
 • Bezplatné programy
  • GIMP, Photo Filtre, ArtWeaver, Paint.NET, XnView, IfranView a další...

Vektorová grafika

 • na rozdíl od rastrové je obraz složen z bodů, přímek, křivek a mnohoúhelníků,
 • vektor – směrnice (na obrázku spojnice modrých bodů), která určuje zakřivení výsledného objektu (modrá křivka),

Obr. 2: Ukázka vektorové grafiky.

Výhody vektorové grafiky

 • velké možnosti úprav bez snížení kvality (není pevně daná šířka a výška)
 • pracovat s každým objektem zvlášť
 • menší výsledná velikost souboru
 • při zvětšování není patrný rastr (hladké vykreslení)

Nevýhody vektorové grafiky

 • složité pořízení obrázku (skládá se z mnoha objektů)
 • při velkém množství objektů je náročnější na fyzické vybavení počítače
 • výsledné soubory lze otevřít jen ve speciálních programech

Vybrané programy pro práci s vektorovou grafikou

 • Placené programy
  • Adobe Illustrator, Corel Draw, Zoner Callisto, Adobe Flash, a další...
 • Bezplatné programy
  • OpenOffice Draw, LibreOffice Draw, Karbon14, Inkspace

Prostorová grafika (3D grafika)

 • k šířce (X) a výšce (Y) se přidává hloubka (Z)
 • využívá vektorovou grafiku (tzv. renderování),
 • renderování – vykreslování 3D objektu na 2D plochu
 • při vykreslování využívá několika technik: texturování (výsledné zbarvení modelu), průsvitnosti, průhlednosti, odrazu světla, mlhy, stínů, rozostření, zaostření, a další...

Obr. 3: Ukázka prostorové 3D grafiky (Utah teapot).

Vybrané programy pro práci s prostorovou grafikou

 • Placené programy
  • 3ds Max, Maya, SolidWorks, Rhino3D, Cinema4D, a další...
 • Bezplatné programy
  • Google SketchUp, Blender, Autodesk 123D Design, Wings3D, a další...

Barevné modely

Barva je základem definice každého obrazu. Jelikož existuje obrovské množství různých barev a jejich odstínů, není možné, aby si je počítač pamatoval zvlášť. Počítač si proto musí výslednou barvu namíchat z předem určených základní barev (stejně jako vy při hodinách výtvarné výchovy).

K tomu, aby si počítač mohl výslednou barvu namíchat, potřebuje tzv. barevný model, který počítači definuje, jaké základní barvy má použít a jakým způsobem je namíchat. Barevných modelů existuje celá řada, každý má různé použití.

RGB

 • nejpoužívanější model, jelikož ho využívá libovolné zobrazovací zařízení (monitor, televizor, displej mobilního telefonu)
 • pracuje se třemi základními barvami: R - Red (červená), G - Green (zelená), B - Blue (modrá)
 • vychází z principu, že světlo složené ze základních barev je vyzařováno ven do okolí - aditivní míchání barev
 • tmavších odstínů barev je dosaženo utlumením jednotlivých základních barev, naopak světlejších odstínů je dosaženo posílením jednotlivých základních barev (každá základní barva nabízí 256 možných variant)

CMY/CMYK

 • barevný model, se kterým pracují tisková zařízení (tiskárny, plottery)
 • pracuje se třemi základními barvami: C - Cyan (azurová), M - Magenta (purpurová), Y - Yellow (žlutá)
 • vychází z principu, že světlo je základními barvami pohlcováno - subtraktivní míchání barev
 • tmavších odstínů je dosaženo posílením jednotlivých základních barev, naopak světlejších odstínů je dosaženo utlumením základních barev (přesně naopak než u modelu RGB)
 • jelikož tyto tři základní barvy nedokáží namíchat černou barvu (spíše tmavě šedou), přidává se samostatná černá barva (K - blacK)
rgb    cmy
Obr. 4: Schéma RGB modelu. Obr. 5: Schéma CMY modelu.

HSV, HSB, HSL

 • jsou barevné modely, které se snaží minimalizovat chyby předcházejících modelů tím, že jsou blíže lidskému vnímání barev
 • nejsou složeny ze základních barev, ale základních parametrů:
  • Hue (odstín) - základní odstín barvy ze světelného spektra (fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená) - udává se v úhlových stupních 0° - 359°
  • Saturation (sytost) - představuje množství šedi v poměru k odstínu, udává se v procentech (0 % - šedá × 100 % plná sytost barvy)
  • Value/Brightness/Lightness (hodnota/jas/zářivost) - množství bílého světla, udává se v procentech (0 % nejméně bílého světla × 100 % nejvíce bílého světla)
hsl hsv
Obr. 6: Schéma HSL modelu. Obr. 7: Schéma HSV modelu

Generátor barev modelů RGB a HSV

Použité zdroje

Obr. 1: Ukázka rastrové grafiky. [citováno 2012-03-02]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rastervrp.png>.
Obr. 2: Ukázka vektorové grafiky. [citováno 2012-03-02]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezierova_krivka.png>.
Obr. 3: Ukázka prostorové grafiky (Utah teapot). [citováno 2012-03-02]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Utah_teapot_simple_2.png>.
Obr. 4: Schéma RGB modelu. [citováno 2012-07-07]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AdditiveColorMixing.png>.
Obr. 5: Schéma CMY modelu. [citováno 2012-07-07]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SubtractiveColorMixing.png>.
Obr. 6: Schéma HSL modelu. [citováno 2012-07-07]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSL_color_solid_cylinder_alpha_lowgamma.png>.
Obr. 7: Schéma HSV modelu. [citováno 2012-07-07]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSV_color_solid_cylinder_alpha_lowgamma.png>.

48.2 Základy počítačové grafiky (test)

Otázky10
K dispoziciVždy
Možnost zpětné navigaceOdepřeno
Spustit test