55. Síťové prvky

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT8roč_55

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: Síťové prvky

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Charakteristika síťových prvků.

Klíčová slova: aktivní síťový prvek, router, switch, pasivní síťový prvek.

Metodické zhodnocení: Žáci charakterizují síťové prvky (aktivní, pasivní).

Ověřeno: 11. 12. 2012 (VIII.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

55.1 Síťové prvky (studijní text)

Síťovým prvkem se rozumí jakákoliv část počítačové sítě. Počítačové sítě jsou budovány pomocí síťových prvků.

Základní rozdělení:

 • aktivní síťové prvky (v počítačové sítí se aktivně podílejí na řízení a chodu celé nebo části sítě)
 • pasivní síťové prvky (spojují aktivní síťové prvky - fyzické propojení).

Aktivní síťové prvky

Hub - rozbočovač

 • slouží k větvění počítačových sítí u topologií typu hvězda či strom
 • provádí jednoduché zkopírování vstupního signálu na všechny výstupní porty

Obr. 1: Ethernetový hub.

Switch - přepínač

 • slouží k propojování jednotlivých částí jedné sítě (topologie hvězda nebo strom)
 • na rozdíl od hubu posílá signál pouze na požadovaný výstupní port (šetří síťový provoz)

Obr. 2: 48-portový switch určený pro lokální sítě.

Router - směrovač

 • slouží ke spojování dvou oddělených sítí a přenášení dat mezi nimi
 • nejčastěji se používá pro spojení vnitřní sítě (např. domácí sítě) s vnější sítí (např. Internet)
 • může obsahovat Wi-Fi modul pro bezdrátové sítě

Obr. 3: Router s Wi-Fi modulem pro domácí použití.

Access point - přístupový bod

 • slouží pro připojování klientů v rámci jedné bezdrátové sítě Wi-Fi
 • na rozdíl od routeru není schopen komunikovat s vnější sítí

ap

Obr. 4: Access point.

Modem

 • slouží pro převod mezi analogovým a digitálním signálem
 • používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy
 • existují několik typů podle typu připojení (telefonní modem, kabelový modem, Wi-Fi modem, atd.)

modem

Obr. 5: Kabelový modem.

Další aktivní síťové prvky

 • gateway (brána) - převádí formát dat z jedné sítě do formátu druhé sítě (např. síť Internet a síť GSM)
 • repeater (opakovač) – slouží k jednoduché činnosti – posilování posílaného signálu
 • firewall – slouží k filtrování příchozích dat a zamezení vstupu nebezpečných dat
 • bridge (most) – slouží pro komunikaci mezi oddělenými částmi jedné sítě (snižuje zátěž celé sítě)
 • printserver (tiskový server) - slouží pro zapojení tiskárny do síťového provozu

Pasivní síťové prvky

 • kabeláž – metalická (kovová) nebo optická
 • počítačové zásuvky - přípojné místo pro koncové zapojení stanice
 • propojovací panely (patch panely) - končí v nich kabely z počítačových zásuvek, které jsou dále propojeny do centrálního prvku (např. switch)
 • rozvodné skříně (racky) - pro namontování patch panelů a další aktivních prvků,
 • antény

Obr. 6: Rozvodná skříň (rack) s několika switchi a kabeláží.

Použité zdroje

Obr. 1: Ethernetový hub. [citováno 2015-08-05]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Hub#/media/File:4_port_netgear_ethernet_hub.jpg>.
Obr. 2: 48-portový switch určený pro lokální sítě. [citováno 2012-03-24]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Linksys48portswitch.jpg>.
Obr. 3: Router s WiFi modulem pro domácí použití. [citováno 2012-03-24]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARouter_D-Link_DIR-600.jpg>.
Obr. 4: Access point. [citováno 2015-08-05]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Př%C3%ADstupový_bod#/media/File:Planet_WAP-4000.JPG>.
Obr. 5: Kabelový modem. [citováno 2015-08-05]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabelový_modem#/media/File:SBV6120E.jpg>.
Obr. 6: Rozvodná skříň (rack) s několika switchi a kabeláží. [citováno 2012-03-24]. Dostupný pod licencí Wikipedia Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AComputer_rack_with_switches_and_cables.jpg>.

55.2 Síťové prvky (test)

Otázky10
K dispoziciVždy
Možnost zpětné navigaceOdepřeno
Spustit test