5. HTML - vytváření seznamů

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_ 1ICT9roč_05

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: HTML - vytváření seznamů

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Vytváření pomocí jazyka HTML netříděných (odrážkových) a tříděných (číslovaných) seznamů.

Klíčová slova: netříděný (odrážkový) seznam, ul, tříděný (číslovaný) seznam, ol, položka seznamu, li

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí vytvářet pomocí jazyka HTML netříděné (odrážkové) seznamy a tříděné (číslované) seznamy.

Ověřeno: 4. 2. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

5.1 HTML - vytváření seznamů (studijní text)

V HTML se rozlišují dva typy seznamů (stejně jako v textovém editoru). Prvním je netříděný seznam (odrážkový seznam) a druhým je tříděný seznam (číslovaný seznam).

Netříděný (odrážkový) seznam

Netříděný seznam se skládá ze dvou značek. První je párová značka <UL>, která vymezuje začátek a konec seznamu. Druhou je párová značka <LI>, která definuje jednotlivé položky seznamu a je vnořena do značky <UL>.

 • výchozím typem odrážky je puntík
 • typ odrážky lze nastavit pomocí CSS vlastnosti
 • za značkou <ul> musí být hned značka <li>, avšak uvnitř značky <li> už mohou být další značky
 • samozřejmě, že lze seznamy vnořovat do sebe tak, že uvnitř jedné značky <li> budete definovat nový seznam

Příklad č.1

Příklad zobrazuje netříděný (odrážkový) seznam, který má tři položky a navíc první položka je silně zvýrazněná.

Kód:

<ul>
 <li><strong>položka</strong></li>
 <li>položka</li>
 <li>položka</li>
</ul>

Výsledek:

 • položka
 • položka
 • položka

Příklad č. 2

Příklad zobrazuje vnoření netříděného seznamu do jiného netříděného seznamu. Všimněte si, že u první položky seznamu, za kterou následuje vnořený seznam není koncová značka s lomítkem.

Kód:

<ul>
 <li>položka
  <ul>
   <li>položka vnořeného seznamu</li>
   <li>položka vnořenoho seznamu</li>
  </ul>
 <li>položka</li>
</ul>

Výsledek:

 • položka
  • položka vnořeného seznamu
  • položka vnořeného seznamu
 • položka

Tříděný (číslovaný) seznam

Tříděný seznam se skládá ze dvou značek. První je párová značka <OL>, která vymezuje začátek a konec seznamu. Druhou je párová značka <LI>, která definuje jednotlivé položky seznamu.

 • výchozím typem je desítkové
 • typ číslování a lze nastavit pomocí CSS vlastnosti
 • u značky <OL> lze využít atribut START, který nastavuje počáteční číslo seznamu (výchozí je hodnota "1")
 • uvnitř značky <OL> musí být pouze značky <LI>, avšak uvnitř značky <LI> už mohou být další značky
 • samozřejmě, že lze seznamy vnořovat do sebe tak, že uvnitř jedné značky <LI> budete definovat nový seznam
<ol>
 <li><strong>položka</strong></li>
 <li>položka</li>
 <li>položka</li>
</ol>

Příklad zobrazuje tříděný (číslovaný) seznam, který má tři položky a navíc první položka je silně zvýrazněná.

<ol start="5">
 <li>položka</li>
 <li>položka</li>
 <li>položka</li>
</ol>

Příklad zobrazuje tříděný (číslovaný) seznam, který má tři položky a navíc první položka je nastavena na číslo "5".

<ol>
 <li>položka
  <ol>
   <li>položka vnořeného seznamu</li>
   <li>položka vnořenoho seznamu</li>
  </ol>
 <li>položka</li>
</ol>

Příklad zobrazuje vnoření tříděného seznamu do jiného tříděného seznamu. Všimněte si, že u první položky seznamu, za kterou následuje vnořený seznam není koncová značka s lomítkem.

5.2 HTML - vytváření seznamů (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV05.
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv05.zip.
 • Ze složky CV04 si zkopírujte soubor index.html.

Úkol č. 2

 • Upravte soubor index.html podle následujícího postupu:
  • ze souboru cv05.txt si zkopírujte seznam národních parků a vložte jej před nadpis "Obyvatelstvo",
  • z textu "Seznam národních..." vytvořte nadpis 3. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte netříděny "odrážkový" seznam,
  • ze souboru cv05.txt si dále zkopírujte seznam největších měst a vložte jej před nadpis "Politický systém",
  • z textu "Seznam deseti..." vytvořte nadpis 3. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte tříděny "číslovaný" seznam.
 • Za poslední odstavec "Použité zdroje" vložte další odstavec s textem: "Upravil: Jméno a příjmení, rok"
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.