7. HTML - vytváření odkazů

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT9roč_07

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: HTML - vytváření odkazů

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Vytváření hypertextových odkazů pomocí jazyka HTML.

Klíčová slova: hypertextový odkaz.

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí vytvářet hypertextové metody pomocí jazyka HTML.

Ověřeno: 14. 2. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

7.1 HTML - vytváření odkazů (studijní text)

Hypertextové odkazy (zkráceně odkazy) jsou hlavní podstatou webových stránek. Odkazem může být text, ale i obrázek, který po kliknutí zobrazí jinou HTML stránku. Odkazovat můžete i na libovolné soubory (dokumenty, obrázky, videa, zvuky, atd.), poté se však nezobrazí webová stránku, ale nabídne se možnost uložení či otevření daného souboru.

<A>

 • párová značka pro vkládání hypertextových odkazů
 • patří mezi řádkové elementy
 • uvnitř značky <a> může být jakýkoliv jiný HTML element s výjimkou: jiného odkazu <a> formuláře <form> a tabulky <table>

HREF

 • nejdůležitější a také povinný atribut definující cíl odkazu (URL)
 • cílem může být jiný HTML soubor, jakýkoliv jiný soubor, webová adresa na jiném serveru
<a href="index.html">Odkaz na hlavní stránku</a>
<a href="http://www.seznam.cz">Odkaz na server Seznam.cz</a>
<a href="ukazka.zip">Stáhněte si tento soubor</a>

TARGET

 • atribut určující, kde se má cíl otevřít
 • má několik hodnot
  • _blank: otevře odkaz v novém okně či záložce (používá se při odkazování na jiný server)
  • _parent: otevře odkaz nadřazeném HTML prvku (používá se při tvorbě hlavního menu)
<a href="http://www.google.cz" target="_blank">Odkaz na hlavní stránku Googlu</a>

Odkaz pomocí obrázku

 • samozřejmě lze místo textu vložit obrázek
 • odkazem se poté stane celý obrázek
<a href="index.html"><img src="obrazek.jpg" alt="text"></a>

7.2 HTML - vytváření odkazů (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV07.
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv07.zip.
 • Otevřete si rozbalený soubor cv07.txt v HTML editoru (např. PSPad).
 • Převeďte si tento soubor do souboru mesta.html a uložte.
 • Ze složky CV06 si zkopírujte soubor index.html a složku IMG.

Úkol č. 2

 • Soubor index.html upravte podle následujícího postupu:
  • kapitolu o přírodních poměrech přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "priroda.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Přírodní poměry",
   • odstavec s textem "Více o přírodních poměrech" a s odkazem na soubor "priroda.html",
  • kapitolu o obyvatelstvu přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "obyvatelstvo.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Obyvatelstvo",
   • odstavec s textem "Více o obyvatelstvu" a s odkazem na soubor "obyvatelstvo.html",
  • kapitolu o administrativním členění přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "cleneni.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Administrativní členění",
   • odstavec s textem "Více o administrativním členění" a s odkazem na soubor "cleneni.html",
  • v posledním odstavci se zdrojem vytvořte z URL adresy funkční odkaz, který se bude otevírat v novém okně či kartě,
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.

Úkol č. 3

 • Soubory priroda.html, obyvatelstvo.html a cleneni.html upravte podle následujícího postupu:
  • upravte jednotlivé titulky stránek podle hlavního nadpisu, 
  • z původního nadpisu 2. úrovně vytvořte nadpis 1. úrovně,
  • z nadpisů 3. úrovně vytvořte nadpisy 2. úrovně,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na hlavní stránku", a vytvořte funkční odkaz na soubor index.html.
  • navíc v souboru obyvatelstvo.html přidejte za číslovaný seznam s největšími městy nový odstavec s textem: "Více o městech ČR",
  • z tohoto textu vytvořte funkční odkaz na soubor mesta.html.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.

Úkol č. 4

 • Soubor mesta.html upravte podle následujícího postupu:
  • upravte titulek stránky na "Města ČR"
  • z hlavního nadpisu vytvořte nadpis 1. úrovně,
  • z nadpisů měst vytvořte nadpisy 2. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte odstavce,
  • za nadpisy jednotlivých měst vložte příslušný obrázek ze složky IMG a obrázkům nastavte šířku 300 pixelů,
  • z URL adres uvedených ve zdrojích vytvořte funkční hypertextové odkazy, které se navíc budou otevírat v novém okně/kartě,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na stránku o obyvatelstvu", a vytvořte funkční odkaz na soubor obyvatelstvo.html,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na hlavní stránku", a vytvořte funkční odkaz na soubor index.html.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.