11. CSS - vlastnosti písma

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_ 1ICT9roč_11

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: CSS - vlastnosti písma

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Použití vybraných CSS vlastností pro nastavení písma.

Klíčová slova: font, font-family, font-style, font-variant, font-size, font-weight.

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí používat vybrané CSS vlastnosti pro nastavení písma.

Ověřeno: 21. 1. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

11.1 CSS - vlastnosti písma (studijní text)

Vlastnosti písma

font-family

 • nastaví typ písma (font)
 • hodnotou je přesný název písma (např. Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman, atd.)
 • písmo musí být nainstalované v počítači (pozor na exotická písma), doporučuje se používat běžná písma (viz. Bezpečné webové fonty II. (CZ-pro.cz)
 • lze zapsat více typů písma najednou, použije se vždy první v pořadí (oddělují se čárkou)
 • doporučuje se uvádět i skupinu písma (serif - patkové, sans-serif - bezpatkové, monospace - strojopis)
selektor {font-family: Arial, Verdana, sans-serif}

font-size

 • nastaví velikost písma
 • hodnotou může být:
  • klíčové slovo (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large),
  • procento (vzhledem k nadřazenému prvku),
  • obrazový bod (px) - velikost záleží na rozlišení monitoru,
  • textový bod (pt) - jako ve Wordu (není stejné jako pixel), jeden textový bod je 0,35 mm.
selektor {font-size: 14pt}
selektor {font-size: 18px}
selektor {font-size: medium}
selektor {font-size: 125%}

font-weight

 • ztuční písmo (nahrazuje HTML element <b> nebo <strong>)
 • hodnotou může být:
  • klíčové slovo (lighter, normal, bold, bolder)
  • číslo (100, 200, ... , 900)
selektor {font-weight: bold}

font-style

 • nastaví písmu kurzívu (nahrazuje HTML element <i> nebo <em>)
 • hodnotou může být
  • italic (nastaví kurzívu)
  • normal (zruší kurzívu) - není povinné
selektor {font-style: italic}

font-variant

 • nastaví písmu kapitálky (malá písmena zobrazí jako velká písmena, ale jejich výška bude zachována)
 • hodnotou může být:
  • small-caps (nastaví kapitálky)
  • normal (zruší kapitálky) - není povinné
selektor {font-variant: small-caps}

Jednotný zápis vlastnosti písma

Vlastnosti písma lze nastavit přímo pomocí jednoho zápisu, je však potřeba dávat si pozor na přesné pořadí zápisu hodnot.

font

 • přesné pořadí: [font-style] [font-variant] [font-weight] [font-size] [font-family]
 • lze vynechat, ale dodržet následné pořadí
selektor {font: italic small-caps bold 16pt Tahoma, sans-serif}
selektor {font: bold 12pt Arial, sans-serif}

11.2 CSS - vlastnosti písma (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV11.
 • Ze složky CV10 si zkopírujte všechny soubory a složku IMG.
 • Soubor style.css upravte podle následujícího klíče:
  • přidejte komentář "CV11",
  • formát nadpisu 1. úrovně: tučně, velikost 26 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 2. úrovně: kapitálky, tučně, velikost 18 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 3. úrovně: tučně, velikost 12 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 4. úrovně: kurzíva, velikost 12 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát odstavců, odkazů, seznamů: velikost 11 bodů (pt), typ písma Arial,
  • formát tabulky: velikost 10 bodů (pt), typ písma Verdana.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.