12. CSS - vlastnosti textu

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT9roč_12

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: CSS - vlastnosti textu

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Používání vybraných CSS vlastností pro nastavení textu.

Klíčová slova: text-align, line-height, text-decoration, text-indent, text-transform, letter-spacing.

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí používat vybrané CSS vlastnosti pro nastavení textu.

Ověřeno: 28. 1. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

12.1 CSS - vlastnosti textu (studijní text)

Vlastnosti textu

text-align

 • nastaví vodorovné zarovnání všech blokových prvků
 • hodnotou může být:
  • left (zarovnání k levému okraji)
  • center (zarovnání na střed)
  • right (zarovnání k pravému okraji)
  • justify (zarovnání do bloku)
selektor {text-align: center}

line-height

 • nastaví výšku řádku neboli řádkování
 • hodnotou může být:
  • desetinným číslem (pozor používá se desetinná tečka),
  • procento (150% odpovídá 1,5 řádkování),
  • délka (px, pt)
selektor {line-height: 1.5}
selektor {line-height: 150%}
selektor {line-height: 12pt}
selektor {line-height: 16px}

text-decoration

 • nastaví různé efekty pro písmo
 • hodnotou může být:
  • underline (podtržení)
  • overline ("nadtržení")
  • line-through (přeškrtnutí)
  • none (žádné)
 • upozornění: tato vlastnost se doporučuje používat jen u hypertextových odkazů (podle zásad správného webu nemá být text, který není hypertextovým odkazem, jakkoliv podtržený)
selektor {text-decoration: underline}

text-indent

 • nastaví odsazení prvního řádku v odstavci
 • hodnotou může být
  • délka (px, pt)
  • procento (podle nadřazeného prvku)
selektor {text-indent: 15px}

text-transform

 • nastaví různou velikost textu
 • hodnotou může být:
  • capitalize (první písmena slov budou velká)
  • uppercase (všechna písmena se zobrazí jako velká)
  • lowercase (všechna písmena se zobrazí jako malá)
  • none (žádné)
selektor {text-transform: uppercase}

text-shadow

 • nastaví stín textu
 • hodnoty se zapisují v přesném pořadí: posunX posun Y rozmázání barva
 • lze vynechat hodnotu rozmazání (stejné jako hodnota 0px)
  • délka (px, pt)
  • barva (slovně, hexa-kódem,...)
selektor {text-shadow: 5px 10px 3px #00FF00}
selektor {text-shadow: 3px 3px black}

letter-spacing

 • nastaví větší mezeru mezi písmeny
 • hodnotou může být:
  • délka (px, pt)
selektor {letter-spacing: 5pt}

Problematika zarovnání obrázků a odkazů

 • jelikož obrázky <IMG>, odkazy <A> a tabulky <TABLE> jsou chápány jako řádkové prvky, nefunguje přímo vodorovné zarovnání pomocí vlastnostini text-align,
 • řešením je "obalení" blokovým prvkem, nejčastěji pomocí oddílu <DIV>,
 • poté lze nastavit CSS vlastnosti pro vodorovné zarovnání "obalujícímu" HTML prvku.

12.2 CSS - vlastnosti textu (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV12.
 • Ze složky CV11 si zkopírujte všechny soubory a složku IMG.
 • Soubor style.css upravte podle následujícího klíče:
  • přidejte komentář "CV12",
  • formát odstavců: řádkování 150 %, zarovnání do bloku,
  • formát nadpisů: všechna písma velká,
  • formát tabulky: zarovnání na střed.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.