19. CSS - nastavení pozadí

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT9roč_19

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: CSS - nastavení pozadí

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Používání vybraných CSS vlastností pro nastavení pozadí stránky.

Klíčová slova: background-image, background-position, background-repeat, background-attachment.

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí používat vybrané CSS vlastnosti pro nastavení pozadí stránky.

Ověřeno: 7. 3. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

19.1 CSS - nastavení pozadí (studijní text)

Obrázek na pozadí

background-image

 • obrázek na pozadí čehokoliv se definuje vlastností BACKGROUNG-IMAGE a cestou k obrázku (tzv. URL)
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg')}
 • v tomto příkladu to znamená, že obr1.jpg musí být uložen ve složce img (složka img je umístěna společně s HTML či CSS souborem)

Směr opakování obrázku na pozadí

background-repeat

 • každý obrázek na pozadí se vykreslí ve svislé i vodorovné ose tolikrát, kolik mu umožní šířka okna
 • pomocí vlastnosti BACKGROUND-REPEAT lze nastavit možnosti opakování obrázku na pozadí
 • funguje pouze při použití background-image
 • tato vlastnost má čtyři možné hodnoty
  • repeat: obrázek se opakuje ve všech směrech (výchozí hodnota, není potřeba definovat)
  • repeat-x: obrázek se opakuje jen ve vodorovném směru
  • repeat-y: obrázek se opakuje jen ve svislém směru
  • no-repeat: obrázek se zobrazí jen jednou a neopakuje se
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-repeat: repeat-x}

Zákaz posouvání obrázku na pozadí

background-attachment

 • lze též obrázku na pozadí nastavit, zda se má posouvat spolu s obsahem nebo má zůstat zafixovaný na místě
 • funguje opět pouze při použití obrázku na pozadí
 • tato vlastnost má dvě možné hodnoty
  • scroll: obrázek se posouvá spolu s obsahem (výchozí hodnota, není potřeba definovat)
  • fixed: obrázek zůstává při posunu obsahu na místě
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-attachment: fixed}

Pozice obrázku na pozadí

background-position

 • pomocí této vlastnosti lze ovlivnit pozici obrázku na pozadí daného prvku
 • vlastnost je funkční jen při současném použití vlastnosti background-image
 • k dispozici je vodorovné zarovnání v ose X
  • left: obrázek bude zarovnán k levému okraji prvku
  • center: obrázek bude zarovnám na střed prvku
  • right: obrázek bude zarovnán k pravému okraji prvku
 • lze samozřejmě ovlivnit i svislé zarovnání v ose Y
  • top: obrázek bude zarovnán k hornímu okraji prvku
  • center: obrázek bude zarovnán na střed prvku
  • bottom: obrázek bude zarovnán
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-position: left top}
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-position: center center}

Velikost obrázku v pozadí

background-size

 • vlastnost umožňuje roztažení nebo smrsknutí obrázku na pozadí
 • vlastnost je funkční jen při současném použití vlastnosti background-image
 • k dispozici je několik možných hodnot
  • auto: obrázek na pozadí zobrazí neupravený, výchozí hodnota
  • 100%: obrázek na pozadí se zvětší nebo zmenší tak, aby se na šířku vešel přesně jednou (výška obrázku se přizpůsobí), obrázek nebude deformován
  • 100% 100%: obrázek na pozadí se zvětší nebo zmenší tak, aby se na šířku i výšku vešel přesně jednou, obrázek bude deformován
  • contain: obrázek pozadí se zmenší nebo zvětší tak, aby se celý vešel do prvku (delší rozměr obrázku odpovídá delšímu rozměru prvku), obrázek se nedeformuje (pozadí se zobrazí celé)
  • cover: obrázek pozadí se zmenší nebo zvětší tak, aby se kratší rozměr vešel do prvku, obrázek se nedeformuje, ale vede k tomu, že část pozadí není vidět
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-size: 100%}
selektor {background-image: url('img/obr1.jpg'); background-size: cover}

19.2 CSS - pozice prvku na stránce (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 19.
 • Ze složky 18 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Soubor style.css upravte takto:
  • přidejte na konec komentář "CV19",
  • přidejte do pozadí obrázek, který si stáhněte zde a rozbalte jej do složky IMG,
  • obrázek v pozadí nastavte tak, aby se neopakoval,
  • dále aby obrázek nepohyboval při scrollování,
  • a jeho pozice na stránce byla nastavena nahoře a na střed.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.