20. HTML - vnořené rámy a multimédia

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2732
Název projektu školy EU Peníze školám
Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada č. 1

Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_1ICT9roč_20

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informatika

Název: HTML - vnořené rámy a multimédia

Autor: Mgr. Ondřej Hajduch

Stručná anotace: Vytváření vnořených rámů pomocí jazyka HTML a vkládání audia a videa do HTML.

Klíčová slova: iframe, vnořený rám, div, oddíl, html5, audio, video.

Metodické zhodnocení: Žáci se naučí vytvářet vnořené rámy pomocí jazyka HTML a vkládat audio a video přímo do HTML.

Ověřeno: 11. 3. 2013 (IX.A)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduch

20.1 HTML - vnořené rámy a multimédia (studijní text)

Všechny moderní prohlížeče umožňují vložit do HTML stránky rám přesné velikosti a zobrazit v něm jinou stránku (této stránce říkáme "vnořená"). Obsah takto vnořené stránky může být zcela libovolný (textový i obrazový). Pro vnořené rámy se používá HTML značka <iframe> (čte se ajfrejm).

Použítí iframe je různé. Velice často se používá pro vkládání okna streamovaného videa z jiného serveru do vlastních stránek nebo mapové výřezu z mapových serverů.

Iframe není sice nejmodernější způsob tvorby webu, ale pro začínajícího tvůrce je vhodným startovacím způsobem tvorby stránek s více HTML soubory.

<iframe>

 • značka párová
 • povinnými atributu jsou src, width a height
<iframe src="priklad.html" width="400" height="200">
</iframe>

Atributy prvku

 • iframe má celou řadu dalších atributů, které je potřeba často uvádět, jelikož nejdou nahradit CSS stylem

src

 • obsahuje URL k souboru vnořené stránky

width a height

 • šířka a výška,
 • hodnotou může být velikost v pixelech nebo v procentech

scrolling

 • hodnota "no" nezobrazí rolovací lišty a vnořenou stránkou nepůjde rolovat,
 • hodnota "yes" zobrazí pravou rolovací lištu bez ohledu na to, je-li potřeba.

frameborder

 • hodnota 0 vypne zobrazování rámečků kolem vnořeného rámu.

marginheight, marginwidth

 • vnitřní okraje vnořené stránky v pixelech,
 • doporučenými hodnotami je 0,

align

 • nastavení obtékání (hodnoty right a left)

name

 • jméno vnořeného rámu, použitelné u odkazů (atribut target), které mají mířit do vnořeného rámu.
<iframe src="priklad.html" width="400" height="200" scrolling="no" frameborder="0"
marginheight="0" marginwidth="0" name="mujiframe">
</iframe>

Odkazy tam i zpět

 • odkazy se dají nasměrovat do různých rámů pomocí atributu target u odkazu.

Z nadřazené stránky do vnořeného rámu

 • v odkazu se použije u targetu jméno vnořeného rámu (atribut name)
<a href="stranka.htm" target="muj_iframe">Odkaz do vnořeného rámu</a>
<iframe name="muj_iframe" ...></iframe>

Z vnořeného rámu do nadřazené stránky

 • ve vnořené stránce bude
<a href="jina_stranka.html" target="_parent">Odkaz z vnořeného rámu</a>

Na závěr ochutnávka z nového HTML5

 • HTML5 je nový standard pro psaní v jazyce HTML
 • reaguje na změny ve struktuře webu, zejména na vkládání multimediálního obsahu
 • HTML5 dnes již podporuje většina moderních webových prohlížečů

Multimediální obsah na webu

Audio

 • pro přímé vložení audio do stránek slouží párová značka AUDIO
 • tato značka má několik povinných a nepovinných atributů
 • první z povinných je atribut CONTROLS, který vám zobrazí v prohlížeči ovládací panel
 • dalším povinným je atribut SRC, ve kterém určujete cestu k audio souboru (může to být relativní odkaz nebo URL odkaz na jiný web) a atribut TYPE, ve kterém uvádíte typ audio souboru
 • oba dva tyto atributy se zapisují do nepárové značky SOURCE
 • uvádí se navíc i alternativní text v případě, že někdo používá nepodporovaný webový prohlížeč

Ukázka kódu

<audio controls>
 <source src="http://www.server.cz/audio.mp4" type="audio/mp4">
 <source src="http://www.server.cz/audio.mp3" type="audio/mp3">
  <source src="http://www.server.cz/audio.ogg" type="audio/ogg">
 <p>Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 audio element.</p>
</audio>

Podporované formáty

 • bohužel ne všechny webové prohlížeče podporují všechny audio formáty
 • nejlepší volbou je formát MPEG (.mp3) nebo AAC (.mp4, .m4a, .aac), který podporují všechny nejpoužívanější prohlížeče vč. Internet Exploreru a Edge
 • dalším hojně používaným formátem je OGG (.ogg, .oga), ten však nepodporuje Internet Explorer a Edge

Video

 • pro přímé vložení videa do stránek slouží párová značka VIDEO
 • tato značka má několik povinných a nepovinných atributů
 • první z povinných je atribut CONTROLS, který vám zobrazí v prohlížeči ovládací panel
 • dalším povinným je atribut SRC, ve kterém určujete cestu k audio souboru (může to být relativní odkaz nebo URL odkaz na jiný web) a atribut TYPE, ve kterém uvádíte typ audio souboru
 • oba dva tyto atributy se zapisují do nepárové značky SOURCE
 • uvádí se navíc i alternativní text v případě, že někdo používá nepodporovaný webový prohlížeč
 • přidat lze i atribut POSTER, kterým nastavíte úvodní snímek před spuštěním videa

Ukázka kódu

<video poster="http://www.server.cz/movie.jpg" controls>
 <source src="http://www.server.cz/movie.ogv" type="video/ogg">
 <source src="http://www.server.cz/movie.mp4" type="video/mp4">
 <p>Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video element.</p>
</video>

Podporované formáty

 • bohužel ne všechny webové prohlížeče podporují všechny video formáty
 • nejlepší volbou je formát H.264 (.mp4, .m4v), který podporují všechny nejpoužívanější prohlížeče vč. Internet Exploreru a Edge, avšak jedná se o komerční formát
 • možnou alternativou je svobodný formát OGG (.ogg, .ogv), ten však nepodporuje Internet Explorer, Edge nebo Safari

Skládání jednoduché webové stránky z blokových prvků

Většina webových stránek v dnešní době je vytvořena tak, že obsah je složen pomocí HTML blokových prvků (DIV, atd.) a vzhled je definován pomocí CSS šablony (tzv. layout).

 • každá stránka má záhlaví (angl. header), ve kterém je umístěn hlavní nadpis charakterizující obsah stránek
 • pod záhlavím je většinou umísěno menu a obsah
 • hlavní menu se nejčastěji nachází vpravo nebo vlevo od hlavního obsahu (může být i nad hlavním obsahem pod záhlavím)
 • na konci stránky je zápatí (angl. footer), ve kterém jsou informace o autorovi stránek, atd.
 • celé stránky bývají většinou vycentrované na střed a nezabírají celou šířku obrazovky, z důvodů lepší čitelnosti textu

 

Příprava HTML souboru index.html

 • vytvořte si nový HTML soubor a pojmenujte jej INDEX.HTML
 • upravte první řádek souboru s deklarací "!doctype" podle ukázky níže
 • v souboru index.html si vytvořte nový oddíl DIV a přiřaďte mu identifikátor "page"
 • tento oddíl bude sloužit pro vycentrování stránek na střed obrazovky
 • dále si uvnitř toho oddílu vytvořte 4 nové oddíly DIV
 • přiřaďte jim identifikátory: "header", "menu", "content", "footer", přesně v tomto pořadí

Příprava CSS souboru

 • vytvořte si nový CSS soubor a pojmenujte jej STYL.CSS
 • nalinkujte tento soubor do hlavičky souboru INDEX.HTML (viz ukázka výše)

Úprava CSS souboru

Oddíl "page"

 • tento oddíl slouží pro nastavení základní šířky a vycentrování na střed okna
 • šířka by neměla přesáhnout 1000 pixelů (zachování čitelnosti textu)
 • můžete zde též nastavit typ písma pro celou stránku

Oddíl "header"

 • hlavička zabírá většinou celou šířku stránky
 • má pevně nastavenou výšku
 • doporučuji nastavit barevné pozadí (mimo bílé) pomocí background-color

Oddíl "menu"

 • tento oddíl obsahuje jen položky hlavního menu
 • jednotlivé položky lze vytvořit opomocí odstavců, seznamů či tabulky
 • má pevně stanovenou šířku
 • nastavuje se mu obtékání podle požadovaného umístění menu (vpravo nebo vlevo od obsahu)
 • doporučuji nastavit barevné pozadí (mimo bílé) pomocí background-color

V případě, že požadujete umístění menu při pravém okraji, změňte hodnotu "left" na "right".

Oddíl "content"

 • tento oddíl obsahuje hlavní obsah stránek
 • obtéká oddíl menu zprava nebo zleva (podle nastavení)
 • nastavuje se mu šířka, která je zmenšená o šířku menu (např. 760 px - 200 px = 560 px)
 • doporučuji nastavit barevné pozadí (mimo bílé) pomocí background-color

V případě, že požadujete umístění menu při pravém okraji, změňte hodnotu "right" na "left".

Oddíl "footer"

 • tento oddíl se vkládá proto, aby ukončil obtékání, které je aktivní kvůli menu a obsahu
 • šířka je většinou shodná s celkovou šířkou a může mít pevně stanovenou výšku
 • doporučuji nastavit barevné pozadí (mimo bílé) pomocí background-color

Vytvoření menu pomocí <iframe>

 • vytvořte si nový HTML soubor a uložte si jej pod názvem MENU.HTML,
 • nezapomeňte nalinkovat do těchto HTML souboru CSS soubor STYL.CSS,
 • do souboru INDEX.HTML vložte do oddílu s identifikátorem "menu" nový IFRAME odkazující na výše vytvořené HTML soubory,
 • šířku IFRAME nastavte na "100%" (rozměry jsou již vyřešeny v CSS souboru) a výšku IFRAME nastavte na 500 pixelů.

Příklad kódu v souboru index.html

Příklad kódu v souboru menu.html

Teď už je celá šablona webové stránky hotová. Následujícími kroky jsou doplnění obsahu, menu, atd. a nastavení konečného barevného vzhledu. :-)

20.2 HTML - vnořené rámy a multimédia (cvičení)

Vytvořte sadu webových stránek za použití postupu popsaného ve studijním materiálu.

Povinný obsah

 • záhlaví (header)
 • menu (alespoň 10 položek, umístěné vlevo nebo vpravo od hlavního obsahu)
 • hlavní obsah
 • zápatí (footer)

Téma webových stránek

 • podle zadání vyučujícího

Hlavní obsah budou tvořit:

 • nadpisy minimálně H2 a H3
 • text v odrážkách (minimálně 10 řádků)
 • alespoň 3 obrázky
 • audio ukázka se zobrazeným přehrávačem

Stránky budou doplněny o obrázek v pozadí o šířce 1920 pixelů, umístěné tak, aby se pozadí neposouvalo s obsahem.

Barevné schéma stránek libovolné, avšak v barvách vzájemně ladících. Pro výběr vhodných barev využijte např. Paletton.com

Formální požadavky

 • hlavní stránka bude pojmenována index.html,
 • veškeré styly CSS budou zapsány v externím souboru: style.css,
 • položky menu budou zapsány v souboru: menu.html,
 • veškeré cesty k multimediálnímu obsahu (obrázky, zvuk) budou tvořeny URL odkazem na server Wikipedia Commons a řádně odcitovány,