9. ročník (Lidé a hospodářství)

Poslední aktualizace: 2011/2012

1. Vývoj a struktura obyvatelstva

2. Pohyb a rozmístění obyvatelstva

3. Sídla a sídelní struktura

4. Primární sektor hospodářství

5. Sekundární sektor hospodářství

6. Terciární sektor hospodářství

7. Svrchovanost státu, závislá a sporná území, nové státy

8. Poloha, rozloha, počet obyvatel a hustota zalidnění států

9. Správní členění, státní zřízení, forma vlády, politický systém států

10. Politická a hospodářská seskupení států, mezinárodní organizace, OSN

11. Odlišný stupeň rozvoje států

12. Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů