12. Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů