Jste zde

21. Vektorový editor Zoner Callisto (studijní text)

Zoner Callisto je vektorový grafický editor, který byl před nedávnem uvolněn k domácímu využití, takže si ho můžete zdarma nainstalovat. Stáhnout si ho můžete z oficiálního webu společnosti Zoner (http://www.callisto.cz/), nebo i z jiných zdrojů.

Ikona programu

Obr. 1: Ikona programu.

Spuštění programu

Po spuštění programu se objeví uvítací obrazovka, která vám nabízí, zda chcete otevřít nový dokument, otevřít již uložený dokument či otevřít dokument ze šablony. Nabízí vám též pár tipů a triků, jak si urychlit práci s programem.

Tuto uvítací obrazovku lze vypnout, odškrtnutím políčka Zobrazovat tuto uvítací obrazovku.

Uvítací obrazovka

Obr. 2: Uvítací obrazovka programu.

Pracovní prostředí Zoner Callisto

Program má standardní „windowsovské“ prostředí skládající se z hlavního menu, panelů nástrojů a pravítek, posuvníků a stavového řádku.

Pracovní prostředí programu

Obr. 3: Pracovní prostředí programu.

Vysvětlivky: 1. Panely nástrojů Standardní, Text a Alternativní; 2. Panely nástrojů Základní a Měřítko; 3. Panel nástrojů Galerie.

Panely nástrojů

Program Zoner Callisto pracuje s mnoha panely nástrojů. Jednotlivé panely si můžete zapnout či vypnout přes hlavní menu Zobrazit | Panely nástrojů.

Standardní

Tento panel slouží pro otevírání dokumentů, ukládání dokumentů, vyjmutí, kopírování a vkládání objektů ze schránky, a též k tisku a náhledu výsledného dokumentu.

Obr. 4: Panel nástrojů Standardní.

Obr. 4: Panel nástrojů Standardní.

Text

Tento panel slouží pro práci s textem. Můžete zde vybrat typ písma, velikost písma, zarovnání, řez a řádkování.

Panel nástrojů Text.

Obr. 5: Panel nástrojů Text.

Alternativní

Tento panelu umožňuje upravovat dodatečné vlastnosti objektů. Mění se v závislosti na vybraném objektu.

Obr. 6: Panel nástrojů Alternativní při vybraném objektu.

Obr. 6: Panel nástrojů Alternativní při vybraném objektu.

Základní

Nejdůležitější panel, který umožňuje vytvářet a měnit objekty.

Panel nástrojů Popis
Výběr objektu
Tvarování objektu
Kreslení čar a křivek
Kreslení tvarů
Vkládání textů
Vkládání tabulek
Vkládání rastrové grafiky (obrázků)
Zpět
Opakovat

Tab. 1: Panel nástrojů Základní s popisem jednotlivých ikon.

Měřítko

Panel sloužící pro uzpůsobení pohledu na pracovní prostor programu.

Panel nástrojů Popis
Přiblížení
Oddálení
Předchozí měřítko
Zobrazení celé stránky
Zobrazení všech objektů
Zobrazení všech vybraných objektů
Zobrazení celé dostupné pracovní plochy

Tab. 2: Panel nástrojů Měřítko s popisem jednotlivých ikon.

Galerie

Druhý nejdůležitější panel nabízející úpravy vytvořených objektů. Jednotlivé ikony odpovídají hlavnímu menu Galerie.

Popis Popis
Výplň Transformace
Ohraničení (pero) Zarovnání objektů
Průhlednost Rozmístění objektů
Stín Sjednocení velikosti
Barvy Logické operace

Tab. 3: Panel nástrojů Galerie s popisem vybraných jednotlivých ikon.

Pravítka, posuvníky a paleta barev

Pravítka slouží pro přesnější určení pozice objektů, posuvníky pro posun dokumentu ve svislém či vodorovném směru. Pro rychlejší výběr barvy je nad stavovým řádkem umístěna paleta základních barev.