Jste zde

29. Nastavení obrysu (cvičení)

Úkol

 1. Vytvořte kresbu olympijské vlajky podle předlohy.
 2. Velikost kružnice 40 mm, šířka obrysu 5 mm.
 3. Jednotlivé kruhy přesně rozmístěte.
 4. Použijte přesné odstíny jednotlivých barev takto:
  • modrá - RGB: (0, 133, 199);
  • černá - RGB: (0, 0, 0);
  • žlutá - RGB: (244, 195, 0);
  • zelená - RGB: (0, 159, 61);
  • červená - RGB: (223, 0, 36).
 5. Výsledný soubor uložte pod názvem ukol9.zmf do složky Callisto.