Jste zde

2.1 HTML - základní struktura (studijní text)

Mezi základní značky vymezující strukturu HTML souboru patří: <HTML>, <HEAD>, <BODY>.

HTML dokument

<HTML>

 • značkami <HTML> a </HTML> se vymezuje celý HTML soubor a jsou nadřízené všem ostatním značkám
 • každý HTML soubor musí tedy začínat a končit těmito značkami
 • HTML dokument se skládá ze dvou částí:
  • hlavičky (záhlaví)
  • těla

Hlavička (záhlaví) dokumentu

<HEAD>

 • značkami <HEAD> a </HEAD> se vymezuje tzv. hlavička, která se v prohlížeči nezobrazuje (netvoří obsah),
 • jsou podřízené značce <HTML> a </HTML>,
 • slouží pro nastavení webové stránky pro webový prohlížeč,
 • obsahuje další podřízené značky: TITLE, LINK, META, STYLE, SCRIPT.

<TITLE>

 • titulek webové stránky (zobrazí se v titulkovém pruhu okna nebo panelu prohlížeče)
<title>Titulek webové stránky</title>

<LINK>

 • slouží pro propojení s jiným souborem, nejčastěji CSS stylem
 • má atributy: rel, type, href
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="soubor.css">

<STYLE>

 • slouží pro zapsání CSS stylu
<style>CSS stylopis</style>

<SCRIPT>

 • slouží pro zapsání skriptu jazyka JavaScript
<script>skript jazyka JavaScript</script>

Tělo HTML dokumentu

<BODY>

 • značky <BODY> a </BODY> se vymezuje samotné tělo webové stránky, tudíž veškerý obsah, který se zobrazí v prohlížeči,
 • jsou podřízené značce <HTML> a </HTML>.

Příklad základní struktury HTML souboru

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Moje stránky</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Vítejte</H1>
  </BODY>
</HTML>