Jste zde

4.2 HTML - řádkové prvky (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV04.
 • Do složky CV04 si stáhněte a rozbalte soubor cv04.zip.
 • Ze složky CV03 si navíc zkopírujte soubor index.html do složky 04.

Úkol č. 2

 • Upravte pomocí editoru soubor index.html ze složky CV04 podle následujícího postupu:
  • ze souboru cv04.txt zkopírujte všechen text a vložte jej před nadpis "Dějiny",
  • z textu "Porovnání..." vytvořte nadpis 3. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte odstavce,
  • názvy států zvýrazněte silně,
  • údaje o rozlohách zvýrazněte kurzívou,
  • přidejte správné nastavení horního indexu.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.