Jste zde

5.2 HTML - vytváření seznamů (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV05.
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv05.zip.
 • Ze složky CV04 si zkopírujte soubor index.html.

Úkol č. 2

 • Upravte soubor index.html podle následujícího postupu:
  • ze souboru cv05.txt si zkopírujte seznam národních parků a vložte jej před nadpis "Obyvatelstvo",
  • z textu "Seznam národních..." vytvořte nadpis 3. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte netříděny "odrážkový" seznam,
  • ze souboru cv05.txt si dále zkopírujte seznam největších měst a vložte jej před nadpis "Politický systém",
  • z textu "Seznam deseti..." vytvořte nadpis 3. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte tříděny "číslovaný" seznam.
 • Za poslední odstavec "Použité zdroje" vložte další odstavec s textem: "Upravil: Jméno a příjmení, rok"
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.