Jste zde

8.2 HTML - vytváření tabulek (cvičení)

Úkol č.1

 • Založte si ve složce WWW novou složku CV08.
 • Ze složky CV07 si zkopírujte všechny HTML soubory a složku IMG.

Úkol č.2

 • V souboru cleneni.html vytvořte před nadpisem "Použité zdroje" jednoduchou tabulku podle následujícího klíče:
  • tabulka bude vyjmenovávat kraje České republiky, jejich krajská města a písmeno registrační značky,
  • bude tedy tvořit 3 sloupce a odpovídající počet řádků,
  • záhlaví (hlavička) tabulky se bude skládat ze dvou řádků,
  • první řádek záhlaví tabulky bude obsahovat text "Kraje České republiky" a bude vodorovně sloučený přes celý řádek (celkem 3 buňky),
  • druhý řádek záhlaví bude obsahovat text "Název kraje", "Krajské město", "RZ",
  • pro zobrazení ohraničení doplňte do značky <table> atribut border="2".
 • Zkontrolujte na případné a chyby a uložte.