Jste zde

10.2 CSS - nastavení barev (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV10.
 • Ze složky CV09 si zkopírujte všechny HTML a CSS soubory a složku IMG.
 • Soubor style.css upravte podle následujícího klíče:
  • přidejte komentář "cv10"
  • barva pozadí těla dokumentu: HEX kódem barva LightBlue,
  • barva nadpisu 1. úrovně: HEX kódem barva MidnightBlue,
  • barva nadpisu 2. úrovně: HEX kódem barva DarkBlue,
  • barva nadpisu 3. úrovně: HEX kódem barva MediumBlue,
  • barva nadpisu 4. úrovně: HEX kódem barva Blue,
  • barva odstavců, odkazů, seznamů a tabulky: HEX kódem barva Navy.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.