Jste zde

14.2 CSS - vlastní a složené styly (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 14.
 • Ze složky 13 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Soubor priroda.html upravte podle následujícího postupu:
  • každý obrázek a jeho popis v odstavci "obalte" novým oddílem <DIV>,
  • tomuto oddílu nastavte vlastní třídu s názvem "na-stred".
 • Soubor mesta.html upravte podle následujícího postupu:
  • všem odstavcům, které obsahují zdroj s URL odkazem nastavte vlastní třídu s názvem "doprava".
 • Soubor style.css upravte takto:
  • přidejte komentář "CV14",
  • pro vlastní třídu "na-stred" nastavte vlastnost zarovnání na střed,
  • pomocí kontextového zápisu nastavte odstavcům uvnitř vlastní třídy "na-střed" zarovnání na střed a velikost písma na 10 bodů (pt),
  • pro vlastní třídu "doprava" nastavte vlastnost zarovnání k pravému okraji,
  • všechny odkazy nastavte tak, aby po najetí ukazatelem myši změnily barvu textu na červenou (barvu zapište RGB kódem).
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.