Jste zde

15.2 CSS - nastavení ohraničení (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 15.
 • Ze složky 14 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Soubor style.css upravte podle následujícího postupu:
  • přidejte na konec komentář "CV15"
  • nadpisu 1. úrovně nastavte barvu pozadí RGB kódem na MidnightBlue, změňte barvu písma na bílou (RGB kódem),
  • dále tomuto nadpisu nastavte plné ohraničení ze všech stran o šířce 4 pixely barvy MidnightBlue a zaoblení rohů na 8 pixelů,
  • nadpisu 2. úrovně nastavte dolní plné ohraničení o šířce 2 pixely barvy stejné jako text,
  • pomocí kontextového zápisu nastavte obrázkům plné ohraničení o šířce 5 pixelů barvy SteelBlue (RGB kódem), a zaoblení rohů na 5 pixelů.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.