Jste zde

16.2 CSS - nastavení okrajů (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 16.
 • Ze složky 15 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Soubory HTML upravte podle následujícího:
  • veškerý obsah (vymezen značkou BODY) "obalte" novým oddílem DIV a přiřaďte mu vlastní identifikátor s názvem "obal"
 • Soubor style.css upravte takto:
  • přidejte na konec komentář "CV16"
  • nadpisu 1. úrovně nastavte horní a dolní vnitřní okraj na 5 pixelů,
  • všem odstavcům nastavte vnější okraj na 10 pixelů,
  • identifikátoru "obal" nastavte horní a dolní vnitřní okraj na 5 pixelů a pravý a levy vnitřní okraj na 20 pixelů,
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.