Jste zde

17.2 CSS - nastavení rozměrů a obtékání (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 17.
 • Ze složky 16 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Soubor mesta.html upravte následujícím způsobem:
  • vložené obrázky "obalte" oddílem <DIV> a nastavte mu třídu s názvem "obtekani".
 • Soubor style.css upravte následujícím způsobem:
  • na konec vložte komentář "CV17"
  • identifikátoru "obal" nastavte šířku 800 pixelů, barvu pozadí bílé (RGB kódem), zaoblení ohraničení na 10 pixelů a vycentrujte pomocí vnějšího okraje,
  • třídě "obtekani" nastavte typ obtékání vlevo, pravý vnější okraj 10 pixelů a dolní vnější okraj 5 pixelů,
  • pomocí kontextového zápisu nastavte obtékaným obrázkům zaoblení ohraničení na 10 pixelů,
  • třídě "doprava" nastavte ukončení levého obtékání.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.