Jste zde

18.2 CSS - formátování tabulky (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku 18.
 • Ze složky 17 si zkopírujte všechny potřebné soubory.
 • Souborem style.css upravte vloženou tabulku takto:
  • přidejte na konec komentář "CV18",
  • šířka tabulky: 600 pixelů,
  • tabulka bude vycentrovaná na střed okna,
  • horní a dolní vnější okraj tabulky: 10 pixelů,
  • výška řádků: 30 pixelů,
  • šířka 1. sloupce: 45 % (pomocí vlastního stylu: "prvni-sloupec"),
  • šířka 2. sloupce: 40 % (pomocí vlastního stylu: "druhy-sloupec"),
  • šířka 3. sloupce: 15 % (pomocí vlastního stylu: "treti-sloupec"),
  • ohraničení tabulky: 4 pixely, plné, barva Navy (RGB kódem),
  • ohraničení buněk: 1 pixel, plné barva Navy (RGB kódem),
  • barva pozadí záhlaví tabulky: Navy (RGB kódem),
  • barva textu záhlaví tabulky: White (RGB kódem),
  • font záhlaví tabulky: tučně, velikost 11 bodů (pt) typ písma Verdana,
  • sousední buňky nebudou mít společné ohraničení.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.