Jste zde

20.2 HTML - vnořené rámy a multimédia (cvičení)

Vytvořte sadu webových stránek za použití postupu popsaného ve studijním materiálu.

Povinný obsah

 • záhlaví (header)
 • menu (alespoň 10 položek, umístěné vlevo nebo vpravo od hlavního obsahu)
 • hlavní obsah
 • zápatí (footer)

Téma webových stránek

 • podle zadání vyučujícího

Hlavní obsah budou tvořit:

 • nadpisy minimálně H2 a H3
 • text v odrážkách (minimálně 10 řádků)
 • alespoň 3 obrázky
 • audio ukázka se zobrazeným přehrávačem

Stránky budou doplněny o obrázek v pozadí o šířce 1920 pixelů, umístěné tak, aby se pozadí neposouvalo s obsahem.

Barevné schéma stránek libovolné, avšak v barvách vzájemně ladících. Pro výběr vhodných barev využijte např. Paletton.com

Formální požadavky

 • hlavní stránka bude pojmenována index.html,
 • veškeré styly CSS budou zapsány v externím souboru: style.css,
 • položky menu budou zapsány v souboru: menu.html,
 • veškeré cesty k multimediálnímu obsahu (obrázky, zvuk) budou tvořeny URL odkazem na server Wikipedia Commons a řádně odcitovány,