Jste zde

24. Možnosti kopírování objektů (cvičení)

Úkol č. 1

  1. Uložte si soubor ukol4a.zmf do složky Callisto a otevřete ho.
  2. Objekt lineárně zkopírujte tak, aby vzniklo pole 18 × 12.
  3. Posun nastavte o 1 mm větší.
  4. Uložte.

Úkol č. 2

  1. Uložte si soubor ukol4b.zmf do složky Callisto a otevřete ho.
  2. Zkopírujte 12× vetší objekt po černé kružnici tak, aby se otáčel.
  3. Zkopírujte 60× menší objekt po černé kružnici tak, aby se také otáčel.
  4. Vymažte černou kružnici a původní dva objekty.
  5. Uložte.