Jste zde

3.1 HTML - blokové prvky (studijní text)

Základní stavebními kameny obsahu v HTML jsou tzv. blokové prvky. Blokem se rozumí HTML prvky, který je ukončen znakem pro konec řádku (standardně nelze zobrazit více bloků na jeden řádek).

Na druhé straně jsou potom tzv. řádkové prvky, které nejsou ukončeny koncem řádku (mohou být několikrát na jednom řádku).

Blokové prvky

<P>

 • odstavec - základní blok obsahující převážně text
 • párová značka
 • odstavce jsou od sebe oddáleny vertikální mezerou pro lepší přehlednost
<p>Tento odstavec obsahuje jen jednu větu.</p>

<H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>

 • nadpisy 1. až 6. úrovně - graficky odlišeny velikostí písma
 • praktické využití mají jen nadpisy do 4. úrovně
 • párová značka
 • stejně jako odstavce jsou od sebe oddáleny vertikální mezerou
<h1>Hlavní nadpis stránky (vel. 24 px)</h1>
<h2>Podnadpis, kapitoly (vel. 18 px)</h2>
<h3>Mezinadpisy (vel. 16 px)</h3>
<h4>Důležité odstavce (vel. 14 px)</h4>

<DIV>

 • oddíl - zahrnuje libovolnou část HTML obsahu,
 • párová značka,
 • na rozdíl od odstavců a nadpisů nejsou nijak předformátovány,
 • využívají se při rozdělování HTML dokumentu do několika nezávislých částí, které lze poté formátovat odděleně.
<div>
 <h1>Nadpis</h1>
 <p>Tento odstavec obsahuje jen jednu větu.</p>
</div>

<BR>

 • řádkový zlom - vloží zalomení řádku (tzv. měkký Enter)
 • nepárová značka
 • na rozdíl od odstavce není oddálen vertikální mezerou
<p>Text se zobrazí na první řádce,<br>
 toto už bude na druhé řádce,<br>
 ale pořád je to jeden odstavec</p>