Jste zde

3.2 HTML - blokové prvky (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV03.
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv03.zip (1).
 • Otevřete si rozbalený soubor cv03.txt v HTML editoru (např. PSPad).
 • Převeďte si tento soubor do HTML souboru a uložte jej pod názvem index.html .
  • nápověda pro menu PSPadu: HTML > Konverze > Text na HTML.

Úkol č. 2

 • Upravte pomocí editoru soubor index.html podle následujícího klíče:
  • nastavte titulek stránky na "Česká republika"
  • převeďte text na nadpisy podle čísla v závorkách na začátku (čísla znamenají příslušnou úroveň nadpisu),
  • ostatní text (bez čísla na začátku) převeďte na běžný odstavec,
  • odstraňte všechny zbylé řádkové zlomy <br>.

Použité zdroje

1. Česko. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2011. vyd. [cit. 2011-10-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Česko.