Jste zde

7.1 HTML - vytváření odkazů (studijní text)

Hypertextové odkazy (zkráceně odkazy) jsou hlavní podstatou webových stránek. Odkazem může být text, ale i obrázek, který po kliknutí zobrazí jinou HTML stránku. Odkazovat můžete i na libovolné soubory (dokumenty, obrázky, videa, zvuky, atd.), poté se však nezobrazí webová stránku, ale nabídne se možnost uložení či otevření daného souboru.

<A>

 • párová značka pro vkládání hypertextových odkazů
 • patří mezi řádkové elementy
 • uvnitř značky <a> může být jakýkoliv jiný HTML element s výjimkou: jiného odkazu <a> formuláře <form> a tabulky <table>

HREF

 • nejdůležitější a také povinný atribut definující cíl odkazu (URL)
 • cílem může být jiný HTML soubor, jakýkoliv jiný soubor, webová adresa na jiném serveru
<a href="index.html">Odkaz na hlavní stránku</a>
<a href="http://www.seznam.cz">Odkaz na server Seznam.cz</a>
<a href="ukazka.zip">Stáhněte si tento soubor</a>

TARGET

 • atribut určující, kde se má cíl otevřít
 • má několik hodnot
  • _blank: otevře odkaz v novém okně či záložce (používá se při odkazování na jiný server)
  • _parent: otevře odkaz nadřazeném HTML prvku (používá se při tvorbě hlavního menu)
<a href="http://www.google.cz" target="_blank">Odkaz na hlavní stránku Googlu</a>

Odkaz pomocí obrázku

 • samozřejmě lze místo textu vložit obrázek
 • odkazem se poté stane celý obrázek
<a href="index.html"><img src="obrazek.jpg" alt="text"></a>