Jste zde

7.2 HTML - vytváření odkazů (cvičení)

Úkol č. 1

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV07.
 • Do této složky si stáhněte a rozbalte soubor cv07.zip.
 • Otevřete si rozbalený soubor cv07.txt v HTML editoru (např. PSPad).
 • Převeďte si tento soubor do souboru mesta.html a uložte.
 • Ze složky CV06 si zkopírujte soubor index.html a složku IMG.

Úkol č. 2

 • Soubor index.html upravte podle následujícího postupu:
  • kapitolu o přírodních poměrech přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "priroda.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Přírodní poměry",
   • odstavec s textem "Více o přírodních poměrech" a s odkazem na soubor "priroda.html",
  • kapitolu o obyvatelstvu přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "obyvatelstvo.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Obyvatelstvo",
   • odstavec s textem "Více o obyvatelstvu" a s odkazem na soubor "obyvatelstvo.html",
  • kapitolu o administrativním členění přesuňte do nového souboru a uložte jej pod názvem "cleneni.html",
  • přesunutý text nahraďte následujícím:
   • nadpis 2. úrovně "Administrativní členění",
   • odstavec s textem "Více o administrativním členění" a s odkazem na soubor "cleneni.html",
  • v posledním odstavci se zdrojem vytvořte z URL adresy funkční odkaz, který se bude otevírat v novém okně či kartě,
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.

Úkol č. 3

 • Soubory priroda.html, obyvatelstvo.html a cleneni.html upravte podle následujícího postupu:
  • upravte jednotlivé titulky stránek podle hlavního nadpisu, 
  • z původního nadpisu 2. úrovně vytvořte nadpis 1. úrovně,
  • z nadpisů 3. úrovně vytvořte nadpisy 2. úrovně,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na hlavní stránku", a vytvořte funkční odkaz na soubor index.html.
  • navíc v souboru obyvatelstvo.html přidejte za číslovaný seznam s největšími městy nový odstavec s textem: "Více o městech ČR",
  • z tohoto textu vytvořte funkční odkaz na soubor mesta.html.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.

Úkol č. 4

 • Soubor mesta.html upravte podle následujícího postupu:
  • upravte titulek stránky na "Města ČR"
  • z hlavního nadpisu vytvořte nadpis 1. úrovně,
  • z nadpisů měst vytvořte nadpisy 2. úrovně,
  • z ostatního textu vytvořte odstavce,
  • za nadpisy jednotlivých měst vložte příslušný obrázek ze složky IMG a obrázkům nastavte šířku 300 pixelů,
  • z URL adres uvedených ve zdrojích vytvořte funkční hypertextové odkazy, které se navíc budou otevírat v novém okně/kartě,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na stránku o obyvatelstvu", a vytvořte funkční odkaz na soubor obyvatelstvo.html,
  • za poslední odstavec vložte nový odstavec s textem: "Zpět na hlavní stránku", a vytvořte funkční odkaz na soubor index.html.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.