Jste zde

11.2 CSS - vlastnosti písma (cvičení)

Úkol

 • Ve složce WWW si vytvořte složku CV11.
 • Ze složky CV10 si zkopírujte všechny soubory a složku IMG.
 • Soubor style.css upravte podle následujícího klíče:
  • přidejte komentář "CV11",
  • formát nadpisu 1. úrovně: tučně, velikost 26 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 2. úrovně: kapitálky, tučně, velikost 18 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 3. úrovně: tučně, velikost 12 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát nadpisu 4. úrovně: kurzíva, velikost 12 bodů (pt), typ písma Verdana,
  • formát odstavců, odkazů, seznamů: velikost 11 bodů (pt), typ písma Arial,
  • formát tabulky: velikost 10 bodů (pt), typ písma Verdana.
 • Zkontrolujte na případné chyby a uložte.